Σάββατο, 7 Μαΐου 2011

χρόνια πολλά μαμά!

ImageChef.com - Custom comment codes for MySpace, Hi5, Friendster and more
Κορυφαίο ποντιακό τραγούδι για τη μάνα:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου